PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.

PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
www.kosmet.com.pl

Management Board Office:
tel.: +48 71 794 29 23
fax: +48 71 794 28 79
e-mail: kosmet@kosmet.com.pl

NIP 917-11-54-737 | REGON 930850566 | KRS 0000002277
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 64 832 800  PLN

MANAGEMENT BOARD

Andrzej Przychodny – President of the Management Board CEO
tel.: +48 71 794 29 23
e-mail: kosmet@kosmet.com.pl

MARKETING

Anna Jezierska
tel.: + 48 71 794 35 02,
e-mail: anna.jezierska@kosmet.com.pl
gb

SALES DEPARTMENT

Mariusz Złotnikiewicz – Commercial Director
tel.: + 48 71 794 25 16,
mobile: + 48 885 965 031
e-mail: mariusz.zlotnikiewicz@pcc.eu
gb

PRIVATE LABEL

Aleksandra Boczula – Key Account Manager
mobile: +48 667 650 606
e-mail: aleksandra.boczula@kosmet.com.pl
gb de

Agata Kaźmierczak – Key Account Specialist
mobile: +48 667 650 713
e-mail: agata.kazmierczak@kosmet.com.pl
gb

Piotr Korpecki – Key Account Manager
mobile: +48 667 650 742
e-mail: piotr.korpecki@kosmet.com.pl

 

CONTRACT MANUFACTURING

Anna Kalemba – Key Account Specialist 
tel.: +48 71 794 31 60
mobile: +48 667 650 748
e-mail: anna.kalemba@kosmet.com.pl
gb

 

BRAND SALES MANAGER

Joanna Gerus-Nowacka – Brand Sales Manager                                                                                                 mobile: +48 885 965 094                                                                                                                                               e-mail: joanna.gerus-nowacka@kosmet.com.pl

 

 

EXPORT

Tomasz Jabłoński– Export Sales Manager
mobile: +48 885 965 043
e-mail: tomasz.jablonski@kosmet.com.pl

gb

Mikołaj Klonowski– Sales Specialist
e-mail: mikolaj.klonowski@kosmet.com.pl
gb

 

Magdalena Jakubowska – Key Account Manager
mobile.: +48 667 650 875
e-mail: magdalena.jakubowska@kosmet.com.pl
gb ru

Narmatov Navruzjon – Export Specialist
tel.: +48 71 794 29 17
mobile: +48 667 650 414
e-mail: navruzjon.narmatov@kosmet.com.pl
gb ru uz kz pl

Yang Yi – Export Specialist
tel. kom.: +48 667 650 592
e-mail: yang.yi@kosmet.com.pl
gb cn

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL CLEANING PRODUCTS

Zbigniew Wojnowski – Commercial Director / Professional Chemistry
mobile: +48 667 650 918
e-mail: zbigniew.wojnowski@kosmet.com.pl

CUSTOMER SERVICE

Anna Socińska – Sales Specialist
tel.: +48 71 794 28 41
mobile: +48 885 596 066
e-mail: anna.socinska@kosmet.com.pl

CLEANING

Radosław Nowaczyk – Product Manager
mobile: +48 667 650 573
e-mail: radoslaw.nowaczyk@kosmet.com.pl
gb ru

Mariusz Kurasz – Sales Manager
mobile: +48 667 650 221

e-mail: mariusz.kurasz@kosmet.com.pl

AGRO

Bogdan Czerpita – Product Manager
mobile: +48 667 650 011
e-mail: czerpita@kosmet.com.pl
gb ru

Jan Rudziewicz – Sales Manager
mobile: +48 885 965 063
e-mail: jan.rudziewicz@kosmet.com.pl

FOOD

Jacek Łubiński Sales Manager

mobile: +48 885 965 064
e-mail: jacek.lubinski@kosmet.com.pl

Contact Form

Your email*

Your Name*

Company*

Telephone*

Title

Message