O firmie

Portret spółki

PCC Consumer Products Kosmet to jeden z największych w Polsce producentów  chemii profesjonalnej, kosmetyków, środków do dezynfekcji oraz chemii gospodarczej. Spółka specjalizuje się w produkcji wyrobów private label, których odbiorcami są największe sieci detaliczne, głównie w Europie Środkowo – Wschodniej. Współpracujemy także z globalnymi koncernami, dla których wytwarzane są produkty w ramach produkcji zleconej (contract manufacturing). Ponadto Spółka rozwija także portfolio własnych brandów.

Obecność w grupie PCC SE zapewnia nam szereg wewnętrznych synergii, takich jak min. integracja surowcowa, dostęp do najnowocześniejszych technologii i bogatego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dzięki temu spółka cieszy się niezmiennie opinią cenionego i coraz bardziej liczącego się w Europie partnera biznesowego, wyznaczającego rynkowe standardy w oparciu o branżowe trendy i potrzeby klientów. Firma działa w oparciu o najwyższe, międzynarodowe standardy jakościowe, takie jak GMP, IFS, BRC, AISE, ISO.

PCC Consumer Products Kosmet działa na rynku już od 27 lat. Konsekwentnie realizowana strategia ciągłego rozwoju sprawia, że zdobywamy kolejne rynki zarówno w krajach europejskich, jak i w Azji i Afryce.

Wejdź w świat chemii i kosmetyków razem z nami

Całą ofertę naszych produktów możesz zobaczyć na Portalu Produktowym

Misja

Pracujemy, aby zaspokajać potrzeby milionów naszych Klientów

Dostarczamy nowoczesne, skuteczne i bezpieczne produkty

Dbamy o satysfakcję Klientów

Kroczymy ścieżką zrównoważonego rozwoju i na niej pozostaniemy

Nasze główne zasady

INWESTUJEMY W ROZWÓJ

od lat kierujemy się zasadą, że warunkiem koniecznym dynamicznego rozwoju są inwestycje, dlatego od początku stawiamy na wdrażanie nowych technologii oraz ciągłe inwestowanie w naszych pracowników.

SŁUCHAMY KLIENTÓW

ich potrzeby są dla nas najważniejsze, świadomość, że każdego dnia miliony osób sięgają po nasze produkty, działa inspirująco i mobilizująco, ich satysfakcja to główna, a zarazem najlepsza miara jakości naszej pracy.

SZUKAMY SYNERGII

przynależność do Grupy PCC SE daje nam szereg unikalnych możliwości, pozwala czerpać z doświadczeń najlepszych specjalistów, docierać bezpośrednio do wielu źródeł, pozwala oferować niskie ceny przy zachowaniu najwyższej jakości.

DZIAŁAMY Z ZAANGAŻOWANIEM

pragniemy ułatwiać życie, czynić je przyjemniejszym i lżejszym, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, która wiąże się z nieustanną pracą nad najwyższą jakością i skutecznością naszych produktów.

Projekty dofinansowane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego

Beneficjent: PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Opracowanie innowacyjnych superkoncentratów w zakresie produktów chemii gospodarczej celem osiągnięcia wydajniejszego i zrównoważonego czyszczenia w życiu codziennym

na podstawie umowy nr: RPDS-01-02-01-02-0109/15-00

Całkowita wartość projektu: 263 493,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja) 143 905,46 PLN

Celem Projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej. Efektem projektu będzie istotna poprawa właściwości użytkowych produktu oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Projekt realizowany będzie w okresie: lipiec 2016 – grudzień 2017