Certyfikaty

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania potwierdzają przyznane nam certyfikaty:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 45001

A.I.S.E

GMP

RSPO

IFS

IFS HPC