Uczestnictwo w programach i stowarzyszeniach

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od 1992 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, a jego członkami są krajowi oraz międzynarodowi producenci działający w branży kosmetycznej, środków czystości i detergentów. Misją Stowarzyszenia jest promocja, rozwój oraz ochrona interesów branży kosmetycznej i środków czystości w Polsce.

Cele te realizujemy poprzez:

  • wspieranie edukacji konsumentów
  • udział w procesie tworzenia uregulowań prawnych zapewniających bezpieczne wytwarzanie i stosowanie produktów oraz ich składników
  • popieranie i wdrażanie dobrych praktyk w biznesie
  • fachowe doradztwo oparte na najbardziej aktualnej wiedzy

Obszary działania i zainteresowania:

  • kosmetyki
  • środki czystości
  • produkty biobójcze
  • opakowania produktowe
  • surowce chemiczne i kosmetyczne
  • istotne dla branży aspekty produkcji i handlu