Projekty dofinansowane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego

Beneficjent: PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Opracowanie innowacyjnych superkoncentratów w zakresie produktów chemii gospodarczej celem osiągnięcia wydajniejszego i zrównoważonego czyszczenia w życiu codziennym

na podstawie umowy nr: RPDS-01-02-01-02-0109/15-00

Całkowita wartość projektu: 263 493,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja) 143 905,46 PLN

Celem Projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej. Efektem projektu będzie istotna poprawa właściwości użytkowych produktu oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Projekt realizowany będzie w okresie: lipiec 2016 – grudzień 2017