kontakt 2018-02-21T09:34:52+00:00

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.

PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
www.kosmet.com.pl

Секретариат Совета:
Тел.: +48 71 794 29 23
fax: +48 71 794 28 79
e-mail: kosmet@kosmet.com.pl

NIP 917-11-54-737 | REGON 930850566 | KRS 0000002277
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 64 832 800 PLN

УПРАВЛЕНИЕ

Andrzej Przychodny – Председатель правления — генеральный директор
Телефон: +48 71 794 29 23
e-mail: kosmet@kosmet.com.pl

МАРКЕТИНГ

Anna Jezierska
Телефон: +48 71 794 35 02;
e-mail: anna.jezierska@kosmet.com.pl
gb

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Mariusz Złotnikiewicz – Коммерческий директор
Тел.: + 48 71 794 25 16,
Тел.: + 48 885965031
e-mail: mariusz.zlotnikiewicz@pcc.eu
gb

 

PRIVATE LABEL

Aleksandra Boczula – Key Account Manager
Тел.: +48 667 650 606
e-mail: aleksandra.boczula@kosmet.com.pl
gb de

Agata Kaźmierczak– Key Account Specialist
Тел.: +48 667 650 713
e-mail: agata.kazmierczak@kosmet.com.pl
gb

Piotr Korpecki– Key Account Manager
Тел.: +48 667 650 742
e-mail: piotr.korpecki@kosmet.com.pl

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Anna Kalemba – Key Account Specialist 
Тел: +48 71 794 31 60
Тел: +48 667 650 748
e-mail: anna.kalemba@kosmet.com.pl
gb

ЭКСПОРТ

Tomasz Jabłoński– Export Sales Manager
Тел: +48 885 965 043
e-mail: tomasz.jablonski@kosmet.com.pl
gb

Mikołaj Klonowski – Sales Specialist
e-mail: mikolaj.klonowski@kosmet.com.pl
gb

Magdalena Jakubowska– Key Account Manager
Тел: +48 667 650 875
e-mail: magdalena.jakubowska@kosmet.com.pl
gb ru

Navruzjon Narmatov – Export Specialist
Тел: +48 71 794 29 17
Тел: +48 667 650 414
e-mail: navruzjon.narmatov@kosmet.com.pl
gb ru uz kz pl

Yang Yi – Export Specialist
Тел.: +48 667 650 592
e-mail: yang.yi@kosmet.com.pl
gb cn

 

Joanna Gerus-Nowacka – Brand Sales Manager
tel. kom.: +48 885 965 094
e-mail: joanna.gerus-nowacka@kosmet.com.pl

pl

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

Zbigniew Wojnowski – Commercial Director / Professional Chemistry
Тел.: +48 667 650 918
e-mail: zbigniew.wojnowski@kosmet.com.

ОБСЛУГА КЛИЕНТОВ

Anna Socińska – Sales Specialist
Тел.: +48 71 794 28 41
Тел.: +48 885 965 066
e-mail: anna.socinska@kosmet.com.pl

CLEANING

Radosław Nowaczyk – Product Manager
Тел.: +48 667 650 573
e-mail: radoslaw.nowaczyk@kosmet.com.pl
gb ru

Mariusz Kurasz — Sales Manager
tel. kom. +48 667 650 221

e-mail: mariusz.kurasz@kosmet.com.pl

AGRO

Bogdan Czerpita – Product Manager
Тел.: +48 667 650 011
e-mail: czerpita@kosmet.com.pl
gb ru

Jan Rudziewicz – Sales Manager
Тел.: +48 885 965 063
e-mail: jan.rudziewicz@kosmet.com.pl

FOOD

Jacek Łubiński Sales Manager

Тел.: +48 885 965 064
e-mail: jacek.lubinski@kosmet.com.pl

Контактная форма

Aдрес email*

Имя фамилия*

Фирма*

Телефон*

Тема

Текст сообщения